mandag 9. januar 2017

BarneklubbKLUBB på menighetshuset!
Torsdager  kl 17.30!  -   For barn  t.o.m 4. kl!
 
12. jan           
26. jan
09. feb
23. feb
16. mar
30. mar
20. apr  + 4. mai!
Vi synger, har aktivitet,  konkurranser og fortelling, (og kaffe til de voksne!)
Arr: Stokmarknes søndagsskole-klubb, v Solgunn Jensen 97 54 83 97