0-3 år

Dåp

I forbindelse med dåpsfeiringen og dens forberedelse ønsker Hadsel menighet å møte dåpsbarnet/dåpskandidaten og foresatte og faddere på en god måte.
Gjennom dåpssamtale og dåpsgudstjenesten gis det mulighet til å bli kjent med hverandre, kirkerommet og liturgien. Sammen kan man reflektere om hva det betyr å døpe et menneske og hva dåpens løfter kan betyr for våre liv.

Sentrale tekster du blir kjent med er:
  • Fadervår
  • Dåpsliturgien
  • Trosbekjennelse
  • "Jesus og barna" - lesning fra evangeliet

Når barnet blir døpt i våre kirker tennes det et dåpslys som skal være tent under hele gudstjenesten (sette på alteret og gis til familien etter gudstjenestens slutt). Vannet tørkes med et spesielt dåpsklut som famlien får med seg hjem. På denne kluten, som er sydd av kvinner på Madagaskar, ser man en due - tegnet på Den Hellige Ånd. Dåphilsner både ett og to år etter dåpsdagen

Vi ønsker å huske på våre dåpsbarn - dette er både et ansvar og en glede for Hadsel menighet. Derfor sender vi ut hilsner i forbindelse med 1års og 2årsdagen for dåpen.