4-8 år

Søndagsskolens tirsdagsklubb(er) (4-10år)

Vi ønsker at barnas kjennskap til den treenige Gud gjennom søndagsskolen kan økes


Søndagsskolens visjon: Jesus til barna, bibelfortellingen, barnet, vekst og opplevelse


På Stokmarknes menighetshus møtes tirsdagsklubben. Tilbudet er til barn mellom 4-12 år. 
Kontakt er Solgunn Jensen, 761 51 942.


Fra Barnas Gudstjeneste 2011 i Melbu kirke
På Melbu kan du ta kontakt med Trine Nygaard Nilsen, 928 80 560, for å få mer informasjon.