Samarbeid med skoler og barnehager

Dette samarbeidet er ikke trosopplæring!!
Men det er naturlig for oss å ta det med her, siden dette også handler om tilbud til barn og unge. 


Når bemanningen er normal prøver vi å få til følgende møtepunkter med barnehager og skoler:


ALDER
fra til
TILTAK
MÅL
TIDSPUNKT
ANSVAR

1-6
Julevandring/ julesamling i kirka for barnehager
Formidling juleevangeliet
Første 2 ukene i desember
Men.ped.
1-6
Påskebesøk i bhg
Formidling påskefortelling
Uka før påske
Men.ped.
1-6
Pinsebesøk i kirka for barnehager
Formidling pinsehendelser, bli-kjent med kirka og besøk kirkegård/ samtale rundt død+sorg
Uka før pinse
Men.ped.
6 - 15
Skolegudstjenester

Formidling juleevangeliet
Siste 2 skoleukene i desember
Men.ped. + prest
6 - 15
Besøk av skoleklasser barne – og ungdomsskole i kirka
Forskjellig: f. eks. bli-kjent med kirka, interiør, symboler, instrument orgel, bygning…)

Men.ped.
15-19
Besøk skoleklasser fra videregående skole
Forskjellig: for eksempel bli-kjent med kirka, kristendom, død, sorg

Prest + hvis ønskelig i samarbeid med begravelsesagent)


Prest/men.pedagog/diakon kommer også gjerne på besøk når barnehager/klasser er berørt av tragiske hendelser. Vi står til disposisjon for ansatte og elever. 


Ta gjerne kontakt med kirkekontoret på 76 16 40 30.