15+

UNGDOMSKOR (som prosjekt)


Gjennom våren 2012 har vi invitert ungdommer mellom 8.trinn - 3.vgs til å delta i et ungdomskor. 
Koret møtes hver onsdag i musikkrommet på Melbu skole.


Koret hadde i prosjektfasen ca 16 medlemmer, hovedsakelig fra ungdomsskolen på Melbu.
Ledere er Sven Becker og Külli Treimann Skagen


Siste øvelse for våren 2012 blir 16.mai, kl 18. 
Koret har en egen facebookside.


Øvingsdager for koret finner du her: